Vragen? Bel +31(0)23-3020205

Welkom

Privacy verklaring

SchrijfOp.nl ziet in dat de privacy van alle gebruikers van haar site onder alle omstandigheden beschermd moet worden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft ten alle tijde vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer u goederen bestelt via het Internet, geeft u persoonlijke gegevens door. De informatie die SchrijfOp.nl over u ontvangt, wordt alleen gebruikt om uw bestelling naar behoren af te handelen en de site te optimaliseren. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan andere partijen die niet direct verbonden zijn aan of deel uitmaken van onze organisatie. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Welke informatie heeft SchrijfOp.nl nodig en hoe wordt deze informatie gebruikt?

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren. Een telefoonnummer wordt gevraagd om leveringen te kunnen controleren en sneller contact met u op te kunnen nemen indien nodig. Op deze manier kunnen wij onze service daar waar nodig verbeteren en op een hoog niveau houden. Het e-mailadres zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hoe bewaakt SchrijfOp.nl klantgegevens?

Alle gegevens van klanten zijn beveiligd tegen toegang, zowel fysiek als elektronisch.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn stukjes tekst die uw browser onthoudt en op verzoek van de webwinkel afgeeft. Meestal slaat de browser die informatie op uw harddisk. Doordat uw browser, op verzoek tegen de server zegt "Ik ben een bezoeker met naam 'abc', kan de shop onthouden welke artikelen u in uw boodschappenlijstje heeft geplaatst. En dit voor veel verschillende bezoekers tegelijkertijd.

In een cookie zou een internetsite gegevens kunnen vermelden als uw naam, uw postcode, etc. Dit is natuurlijk niet gewenst. Daarom gebruiken de meeste sites gewoon een nietszeggend nummer zoals 545647689465558713_546632882. Dit nummer bevat geen privacy gevoelige gegevens over u en is dus alleen interessant voor de internetsite.

Hoe gebruikt de SchrijfOp.nl webshop cookies?

Om veilig in de webshop van SchrijfOp.nl te kunnen bestellen is het noodzakelijk dat u minimaal de z.g.n. "Sessie Cookies" accepteert. "Sessie Cookies" blijven bewaard zolang uw browser actief is. Als u uw browser sluit dan verdwijnen ook de cookies uit het geheugen van uw browser en is de situatie alsof u nooit cookies geaccepteerd heeft.

Wat wordt met de verzamelde informatie gedaan?

We zullen soms uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te stellen van siteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Echter alleen als u bij het aanmelden een toestemmingsvinkje in het daarvoor bestemde vakje heeft geplaatst. SchrijfOp.nl zal nooit informatie over klanten doorgeven, verkopen of verhuren aan derden. Wel worden er statistieken gemaakt over klanten, verkopen, bezoeken aan de winkel en dergelijke. Het is mogelijk dat deze statistieken aan derden worden gepresenteerd. Deze statistieken zullen nooit persoonlijke gegevens van klanten bevatten.

Veranderingen in het beleid

Wanneer SchrijfOp.nl besluit om haar beleid ten opzichte van privacy te veranderen, zal dat kenbaar worden gemaakt op deze pagina. Op deze manier bent u er altijd van op de hoogte welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze informatie gebruiken.